Cara menangkal ilmu hitam


Masih banyak di kalangan kita orang yang menggunakan ilmu untuk kejahatan,katakanlah ilmu hitam, tapi jangan kuatir berikut adalah salah satu cara untuk menangkal dari ilmu hitam insya allah:

WA AUHAYNAA ILA MUUSAA AN ALQI ASOOKA FA IDZAA HIYA TALQOFU MAA YA’FIKUUN, FAWAKO’AL HAQQU WA BATOLA MAA KAANUU YA’MALUUN, FA GULIBUU HUNAALIKA WANGKOLABUU SOOGIRIIN, WA ULQIYAS SAHAROTU SAAJIDIIN, QOOLUU AAMANNAA BI ROBBIL AALAMIIN, ROBBI MUUSAA WA HAARUUN, FALAMMAA ALQOU QOOLA MUUSAA MAA JI’TUM BIHIS SIHRU INNALLAAHA SAYUBTILUHU INNALLAAHA LAA YUSLIHU AMALAL MUFSIDIIN, WA YUHIQQULLAAHUL HAQQO BI KALIMAATIHI WA LAU KARIHAL MUJRIMUUN, INNAMAA SONA’UU KAYDU SAAHIRIN, WA LAA YUFLIHUS SAAHIRU HAITSU ATAA.” ( dari ayat-ayat Qur’an Surat Al’Araf 117-122, Yunus 81-82, dan Thaha 69).

- Amalan tersebut sebaiknya di beli dengan puasa selama 7hari. Selama puasa tidak di perbolehkan mengkonsumsi makanan yang bernyawa.
- Selama berpuasa dan sesudahnya amalan tersebut di baca 7x setiap selesai sholat fardhu untuk mengasahnya agar ilmu ini selalu tajam, maka biasakanlah melakukan puasa senin-kamis,dan biasakanlah bersedekah setiap mendapatkan kelebihan reseki. (Ilmu Warisan Leluhur)Tidak ada komentar:

Tahukah AndaTafsir mimpi

Temukan tafsir mimpi dengan mengklik tautan berikut ini sesuai dengan huruf depan topik mimpi yang ingin Anda cari artinya:


Uncategorise